Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W OPOLU
Sprawdzanie statusu spraw
Proszę podać znak sprawy, numer RPW lub numer UPO, a następnie wprowadzić kod weryfikacyjny.

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 1305

Data wytworzenia: 2015-05-05 12:37:46
Data publikacji: 2015-05-05 12:37:48
Ostatnio aktualizował(a): Rzepczyk Norbert
Data ostatniej zmiany: 2017-03-29 14:26:12

Historia zmian artykułu:
2017-03-29 14:26:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, poprawa interfejsu
2017-02-20 11:30:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Nagłówek
2015-10-08 12:58:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, v1
2015-10-07 15:23:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, logo
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki