Biuletyn
informacji publicznej
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W OPOLU

 

 

Poniżej pobrać można pliki sprawozdania finansowego WIJHARS w Opolu za 2018 rok

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Rzepczyk Norbert
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert
Opublikował(a): Rzepczyk Norbert
Liczba wyświetleń: 147

Data wytworzenia: 2019-05-09 13:37:29
Data publikacji: 2019-05-09 13:44:26
Ostatnio aktualizował(a): Rzepczyk Norbert
Data ostatniej zmiany: 2019-05-09 14:01:01

Historia zmian artykułu:
2019-05-09 14:01:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, formatowanie
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki