Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W OPOLU


PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA WIJHARS W OPOLU

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Opolu jest jednostką budżetową działającą na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 669, z późn. zm.).

Więcej informacji na temat podstaw prawnych działalności Inspekcji oraz jej zadań uzyskać można na stronach internetowych
Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

 

Wytworzył(a): Rzepczyk Norbert
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert
Opublikował(a): Rzepczyk Norbert
Liczba wyświetleń: 1229

Data wytworzenia: 2014-11-13 11:13:12
Data publikacji: 2014-11-13 11:13:23
Ostatnio aktualizował(a): Rzepczyk Norbert
Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 11:17:59

Historia zmian artykułu:
2017-02-20 11:17:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Nagłówek
2016-07-01 15:17:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, .
2015-10-29 10:29:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, zmiana linku
2015-10-07 15:13:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, logo
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki